Textual Motion

Mitä tapahtuu kun teksti ja liike kohtaavat?

Poikkitaiteellinen Textual Motion-teos yhdistää yleisön tarinat moderniin runouteen ja liike-improvisaatioon. Teos tutkii kohtaamisia ja niiden rajapintoja; hetkien muuttumista muistoiksi ja tarinoiksi, tunteiden ja kokemusten sanoittumista teksteiksi, sekä tekstien ja runojen ilmentymistä liikkeenä.

Teoksen taustalla on ajatus tanssijan reagoinnista musiikkiin ja siitä miten liike ja reaktiot muokkautuvat kun musiikki korvataan teksteillä. Teoksen tekstit perustuvat yleisön tarinoihin, joiden pohjalta runoilija Henrik Pathirane luo runoja ja tekstejä. Tanssijat tulkitsevat yleisön tarinoista kumpuavat tekstit ja runot spontaanina liike-improvisaationa teoksen kantaesityksessä Helsingissä toukokuussa 2019.

Kerro meille oma tarinasi itsellesi merkityksellisestä kohtaamisesta. Lyhyt, pitkä, ytimekäs tai polveileva. Osallistu teoksen rakentamiseen täällä.